Startsida                     Noter                     Om Oss                     Länkar                     In English

Sediments of discours

 
 

Tillbaka
Vi ger ut och säljer noter. Se Noter för närmare information.

Noterna till utgivna verk kan köpas via mail till:


Sediments of discours, Mårtensson:

 

Erik Wallrup skriver om Mårtenssons stråkkvartett:

 

 

Verket är i fyra satser som bär både titlar och ett slags undertitlar, allt hänvisningar till formen i sin helhet och sina enskildheter. En kompositorisk utgångspunkt är den tredje satsen, Scherzo, som bygger på en rytmisk struktur som genereras algoritmiskt - därav undertiteln ”process”. Samma process dyker upp i första satsen, Fragments, men då i en förvrängd form som utmålas i bestämningen ”infected process”. Slutsatsen Drama (”twisted process”) är med Mårtenssons eget uttryck en rytmisk kvantisering av den process som återfinns i scherzot, medan sats två mycket tydligt utgör de mönster, Patterns, som det talas om i satstiteln- ”modules” bestående av 16-delar.

 

En sådan beskrivning säger mer om det kompositoriska än om det klingande. Här kan utspel blomma upp, som i första satsen; den lekfulla motoriken löpa på, som i andra satsen; tonens envetenhet skapa magi, som i den tredje satsen; och musikens dramaturgi fånga, som i den fjärde. Därför: ett spel med behärskning av den musikaliska retorikens finesser.


Tillbaka Till toppen på sidan


 

 

 


 
MUSIKALISKAKONSTFORENINGEN.SE |                      Kontakt: Noter @ musikaliskakonstforeningen.se