Startsida                     Noter                     Om Oss                     Länkar                     In English

CLAUDE LOYOLA ALLGÉN

Tillbaka

 
Noterna till utgivna verk kan köpas via mail till:


CLAUDE LOYOLA ALLGÉN (1920-1990)


Tonsättaren Claude Loyola Allgén – eller Klas-Ture Allgén
som han döptes till – var en särling i det svenska musiklivet. Han var
inte bara tonsättare utan även starkt troende kristen och teolog. Allgén
konverterade 1950 till katolicismen och lät till och med utbilda sig till
präst i den katolska kyrkan, varvid han bytte ut sina bägge förnamn till
det katolskt klingande Claude Loyola.


Allgén hörde till kretsen kring den radikala s.k. ”måndagsgruppen”,
vars ledare, tonsättaren Karl-Birger Blomdahl, karaktäriserade honom
som ”hyperintellektualist”. I Sohlmans musiklexikon från 1975 kan
man inhämta att Allgén började komponera redan som 16-åring och
att han skrivit bl.a. sex stråkkvartetter, två symfonier, en balett, en violinkonsert,
kammarmusik för blåsare, verk för orgel, mässor, en mängd motetter samt annan kyrkomusik.

 

Få av Allgéns verk kom att framföras under hans livstid. Först efter hans död har unga orädda musiker tagit sig an hans efterlämnade, ofta komplicerade verk. Numera finns även en del av hans kompositioner utgivna på CD.

 

 


Tillbaka
 
 
 
Detta ger vi ut av Loyola Allgén:
 
Veni sancte Spiritus
 
Till prislistan!
 
MUSIKALISKAKONSTFORENINGEN.SE |                      Kontakt: Noter @ musikaliskakonstforeningen.se