Startsida                     Noter                     Om Oss                     Länkar                     In English

Torbjörn Iwan Lundquist

 
 

Tillbaka
Vi ger ut och säljer noter. Se Noter för närmare information.

Noterna till utgivna verk kan köpas via mail till:


Torbjörn Iwan Lundquist, 1920 - 2000:

 

Torbjörn Iwan Lundquist var starkt förankrad i den symfoniska traditionen. 1956 kom hans första symfoni, en kammarsymfoni. I flera år under 50- och 60-talet kom han vid sidan av det så att säga seriösa skapandet, att skriva musik för film och teater. Genom dessa verk har en större publik kommit i kontakt med hans musik, utan att veta om det. Torbjörn Lundquist samarbetade med regissörer som Alf Sjöberg, Arne Mattson och Gunnar Hellström och skrev musik till ett trettiotal filmer, bland annat Änglar finns dom?, Nils Holgerssons underbara resa och de två Sjöbergsdramerna Domaren och Fadern.

 

Lundquists genombrott som tonsättare i stor skala skedde med den tredje symfonin Sinfonia dolorosa 1976. Många av hans verk genomsyras av kärleken till och omtanken om vår natur och omvärld och har titlar som Sinfonia Ecologica, Sarek och Humanity. Den sjunde symfonin Humanity från 1990 har undertiteln In memoriam Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. I den använder sig Lundquist också av några texter ur Hammarskjölds Vägmärken. Vid samma tid tonsatte han också sju av dikterna ur Vägmärken för sång och piano med titeln New Bearings. Sångerna uruppfördes av David Aler, som också fick sångerna sig tillägnade.

 

Under nittiotalet intresserade sig Torbjörn Iwan Lundquist särskilt för den irländske författaren James Joyce. Det resulterade i två sångsamlingar med texter hämtade ur Joyce debutsamling Chamber Music från 1907. Det första häftet med James Joyce-tonsättningar, innehåller sju sånger, som var färdiga 1992. Denna första samling kallade tonsättaren för Irish Love Songs eller Irländska kärleksånger.

Curt Carlsson

Tillbaka Till toppen på sidan
Detta ger vi för tillfället ut av Torbjörn Iwan Lundquist:
Irish Love Songs
New Bearings
 
     
 
Till prislistan!


 
MUSIKALISKAKONSTFORENINGEN.SE |                      Kontakt: Noter @ musikaliskakonstforeningen.se