Startsida                     Noter                     Om Oss                     Länkar                     In English

Otto Olsson

 
 

Tillbaka
Vi ger ut och säljer noter. Se Noter för närmare information.

Noterna till utgivna verk kan köpas via mail till:


Otto Olsson, 1879-1964:

 

Otto Olsson (1879 - 1964) var en av sin tids främsta svenska organister. Under nästan femtio år fram till sin pensionering 1956 var han verksam vid orgeln i Gustaf Vasakyrkan i Stockholm. Som pedagog utbildade han flera generationer svenska kyrkomusiker vid Musikkonservatorium (senare Musikhögskolan) i Stockholm, där han själv studerade från 1893 fram till 1901. Där var hans lärare i kontrapunkt och komposition Berwaldeleven Joseph Dente. En annan tonsättare som blev något av en mentor för Olsson, var den äldre tonsättarkollegan Emil Sjögren, som uppmuntrade honom på alla sätt och också skaffade Olsson hans första förläggare.

 

Olsson började komponera redan under konservatorietiden, främst orgel- och pianoverk, men också flera kammarmusikverk, som stycken för fiol och piano, en pianokvintett och den första violinsonaten. Studietiden vid konservatoriet avslutades med att Olsson komponerade en symfoni för orkester. Trots att Olsson flera gånger fick statens tonsättarstipendium kom han aldrig att fortsätta sina studier utomlands. Som kompositör har han mest varit känd för sina kör- och orgelkompositioner och för Te Deum för kör och orkester från 1906. Hans
kammarmusik har dock inte varit lika spridd. Den andra stråkvartetten trycktes av Musikaliska Konstföreningen 1912, men tredje kvartetten trycktes först 1979 efter Olssons död och de båda violinsonaterna har hittills endast funnits tillgängliga i manuskript.


Curt Carlsson

Tillbaka Till toppen på sidan

Detta ger vi för tillfället ut av Otto Olsson:

 

Stråkkvartett nr 2 G-dur

Stråkkvartett nr 3 i a-moll.

Te Deum

Två sonater för violin och piano

Till prislistan!


 
MUSIKALISKAKONSTFORENINGEN.SE |                      Kontakt: Noter @ musikaliskakonstforeningen.se